KẾT QUẢ XSKT MIỀN NAM
LIÊN KẾT WEBSITE
XEM KẾT QUẢ THEO NGÀY
LIÊN KẾT BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG

Thường trực Tỉnh ủy làm việc định kỳ với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy

dokhoa 31/12/2021 08:43

Ngày 29/12, Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Báo Hậu Giang, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về kết quả công tác năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của các đơn vị.

Trong năm 2021, các đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ban Tổ chức tỉnh uỷ đã kịp thời tham mưu cho Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện việc luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ đúng quy định; thực hiện nghiêm túc kết luận tiêu chuẩn chính trị cán bộ được quy hoạch, bổ nhiệm. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện 6/6 nội dung kiểm tra, 9/9 nội dung giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tích cực, chủ động tham mưu nâng cao hoạt động, hiệu quả công tác tuyên giáo trên các lĩnh vực; triển khai thực hiện tốt Kế hoạch về học tập, quán triệt thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Dân vận Tỉnh ủy tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện phong trào “Dân vận khéo” năm 2021. Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động nghiên cứu, đề xuất, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Kết luận của Trung ương về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp có hiệu quả, phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của địa phương. Trường Chính trị tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan liên quan thực hiện tốt việc tuyển sinh, xét duyệt hồ sơ đảm bảo cho tổ chức khai giảng và tổng kết các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch; kịp thời tham mưu xây dựng Đề án phát triển Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh ủy thực hiện tốt công tác bảo, vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ diện Tỉnh ủy quan lý; triển khai thực hiện tốt công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2021. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cùng các cấp ủy chủ động phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiên tốt nhiệm vụ tham mưu, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và đoàn thể theo Nghị quyết đã đề ra. Báo Hậu Giang đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền của cơ quan chủ quản đúng với chức năng, nhiệm vụ được giao; từng bước xây dựng, đổi mới các trang mục, cải tiến hình thức trình bày trên báo in và báo điện tử, đảm bảo thông tin kịp thời, chính xác các sự kiện trong tỉnh…

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, còn một số tổ chức đảng triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát còn chậm so với kế hoạch đề ra. Công tác tham mưu cấp ủy triển khai, học tập quán triệt và sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, của Tỉnh ủy tuy có đổi mới sáng tạo về phương thức nhưng hiệu quả mang lại chưa cao. Việc nắm tình hình trong nhân dân đôi lúc còn bị động, thiếu thông tin, chưa kịp thời. Công tác phối hợp, trao đổi thông tin, nắm tình hình một số vụ việc chưa kịp thời...

Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành đánh giá cao kết quả hoạt động của các đơn vị, từ đó góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ những mặt hạn chế mà các đơn vị còn gặp phải như: chất lượng tham mưu chưa thực sự cao, có lúc còn thụ động, kỹ năng tham mưu của một số cán bộ chưa đạt yêu cầu… Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị triển khai đúng, đầy đủ, hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu trong năm 2022. Cụ thể, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu thực hiện tốt công tác kiểm điểm, đánh giá tập thể và cá nhân cuối năm, đảm bảo về thời gian và thực chất; tăng cường tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các đề án, kế hoạch về công tác tổ chức, cán bộ đã ban hành. Trường Chính trị tỉnh cần quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên; tham mưu thực hiện tốt công tác giáo dục, đào tạo về lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong tỉnh; triển khai hiệu quả Đề án phát triển Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu thực hiện tốt việc phổ biến, triển khai các văn bản chỉ đạo, nghị quyết của Trung ương; tăng cường định hướng dư luận, đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, chống phá của các thế lực thù địch; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh. Báo Hậu Giang phải đổi mới, nâng cao chất lượng cả báo in và báo điện tử; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, nhất là góp phần quán triệt, phổ biến các chủ trương, chính sách, đề án, kế hoạch phát triển của tỉnh đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Bí thư Tỉnh ủy còn yêu cầu thực hiện tốt mô hình báo chí đa phương tiện, trong đó tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hình ảnh trên báo in và báo điện tử để thu hút người đọc. Báo cần quan tâm đầu tư trang thiết bị cần thiết phục vụ phát triển báo điện tử; tích cực đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, phóng viên để thích ứng và đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí đa phương tiện. Ngoài ra, cần xây dựng kế hoạch tự chủ tài chính giai đoạn 2022-2025…

                                                          (CTTĐT-haugiang.gov.vn)

nguồn "Cổng thông tin điện tử Hậu Giang"
Chia sẻ

TIN KHÁC

LIÊN KẾT WEBSITE
LIÊN KẾT BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG