KẾT QUẢ XSKT MIỀN NAM
LIÊN KẾT WEBSITE
XEM KẾT QUẢ THEO NGÀY
LIÊN KẾT BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG

Thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

dokhoa 05/02/2021 08:09

Sáng 03/2, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc báo cáo viên Trung ương tháng 1 năm 2021 với sự tham gia của 2.260 điểm cầu trên cả nước. Dự hội nghị tại Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng. Tại điểm cầu Hậu Giang có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh…, lãnh đạo các sở, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương đã thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Quang cảnh tại điểm cầu của tỉnh Hậu Giang

Sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo và phát triển”, Đại hội đã thành công tốt đẹp, hoàn thành tất cả mục tiêu chương trình, nội dung đề ra. Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Đại hội XIII với sự chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng về văn kiện và nhân sự, công tác tổ chức phục vụ hết sức chu đáo, trang trọng, tạo bầu không khí phấn khởi, trách nhiệm.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng; biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm mạnh mẽ trong thời kỳ mới, thực hiện bằng được mục tiêu phát triển tổng quát đã nêu trong Báo cáo chính trị: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN.

Các đại biểu nêu cao trách nhiệm bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII gồm 200 đồng chí, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 đồng chí ủy viên dự khuyết, thực sự đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Tại Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu 18 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, trong đó 8 đồng chí tái cử và 10 đồng chí tham gia lần đầu. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ trọng trách Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ban Bí thư sẽ có một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị phân công tham gia và 5 đồng chí do Ban Chấp hành Trung ương bầu. Tại hội nghị lần thứ Nhất, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII gồm 19 đồng chí. Đồng chí Trần Cẩm Tú được bầu tiếp tục làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Hội nghị cũng đã nghe thông tin về tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng nhà nước năm 2020, dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ hoạt động đối ngoại năm 2021 và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về kết quả thành công của Đại hội XIII; thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm đổi mới, trong đó nhấn mạnh những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh vượt qua khó khăn, thách thức đạt được nhiều thành tựu nổi bật, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; tuyên truyền, biểu dương các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong thi đua chào mừng Đại hội XIII của Đảng và thành tựu nổi bật trong công tác đối ngoại năm 2020. Bên cạnh đó, các báo cáo viên tích cực tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tăng cường tuyên truyền đấu tranh, phản bác lại các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, chống phá thành công của Đại hội XIII...

                                                                                      An Nhiên

nguồn "Cổng thông tin điện tử Hậu Giang"
Chia sẻ

TIN KHÁC

LIÊN KẾT WEBSITE
LIÊN KẾT BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG