KẾT QUẢ XSKT MIỀN NAM
LIÊN KẾT WEBSITE
XEM KẾT QUẢ THEO NGÀY
LIÊN KẾT BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG

Thanh tra công tác thi đua - khen thưởng tỉnh Hậu Giang

dokhoa 01/10/2019 08:02

Ngày 25/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh dự buổi công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Ông Thái Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra công bố quyết định thanh tra

Tại buổi công bố, ông Thái Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế -Thanh tra (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) công bố Quyết định số 147/QĐ-BTĐKT của Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng của UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc UBND tỉnh Hậu Giang giai đoạn từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2018. Thời gian thanh tra là 07 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định.

Theo đó, Đoàn công tác sẽ thanh tra việc chỉ đạo, quán triệt triển khai quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; công tác thi đua; công tác khen thưởng; việc lập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua khen thưởng; công tác thanh, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị và xử lý vi phạm về thi đua, khen thưởng tại các sở, ngành: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hôi, Sở Giao thông vận tải và các địa phương: huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành và huyện Châu Thành A.

Theo ông Nguyễn Minh Trí, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, thời gian qua, công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh đã đi vào nề nếp, có nhiều đổi mới trong cách tổ chức, nội dung, hình thức các phong trào thi đua; các phong trào thi đua đã bám sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội và được tổ chức sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn tỉnh. Công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến được thực hiện tốt, thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong lao động sáng tạo, dân vận khéo, phòng chống tội phạm, xây dựng nông thôn mới…

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi đua, khen thưởng tỉnh vẫn còn một số khó khăn như công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến có nơi còn mang tính hình thức, phong trào thi đua ở một số sở, ngành, địa phương chưa duy trì thường xuyên. Việc trích lập Quỹ thi đua - khen thưởng còn hạn chế, không đảm bảo nguồn kinh phí chi khen thưởng.

Việc công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho các đối tượng nông dân, công nhân gặp nhiều khó khăn do không thể lập hồ sơ đề nghị xét công nhận sáng kiến, kinh nghiệm để khen thưởng; quy định về tiêu chuẩn một số danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng còn khái quát, chủ yếu mang tính định tính, gây khó khăn trong việc bình xét danh hiệu.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh yêu cầu các đơn vị được thanh tra chấp hành nghiêm việc thanh tra, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu cung cấp kịp thời cho Đoàn thanh tra để đoàn hoàn thành nhiệm vụ theo đúng thời gian quy định.

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh có nhiệm vụ bố trí, sắp xếp việc thanh tra tại các cơ quan, đơn vị và đôn đốc các đơn vị được thanh tra thực hiện nghiêm quy định thanh tra và báo cáo tiến độ về UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng kiến nghị sau thanh tra, đoàn có kết luận chính xác, khách quan để tỉnh có cơ sở chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương khắc phục những tồn tại, hạn chế, góp phần thực hiện công tác thi đua - khen thưởng tốt hơn trong thời gian tới.

                                                                                  An Nhiên

nguồn "Cổng thông tin điện tử Hậu Giang"
Chia sẻ

TIN KHÁC

LIÊN KẾT WEBSITE
LIÊN KẾT BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG