KẾT QUẢ XSKT MIỀN NAM
LIÊN KẾT WEBSITE
XEM KẾT QUẢ THEO NGÀY
LIÊN KẾT BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG

Tập trung thực hiện hiệu quả chỉ tiêu nghị quyết nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong năm 2022

dokhoa 03/11/2021 09:31

Ngày 02/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên có buổi làm việc với các địa phương trong tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND (Nghị quyết 08), Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND tỉnh (Nghị quyết số 10) và nguyên tắc phân bổ, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ đất lúa theo Nghị định số 62/2019/NĐ-CP của Chính phủ và nguồn vốn sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi.

Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của ngành nông nghiệp tỉnh, thực hiện Nghị quyết số 10, ngân sách cấp tỉnh bố trí đầu năm 2021 là 3,1 tỷ đồng để hỗ trợ thực hiện các mô hình trình diễn, tập huấn, đào tạo, tư vấn, thông tin tuyên truyền. Hoạt động khuyến nông cấp huyện triển khai chủ yếu từ nguồn kinh phí Nghị định số 62 để hỗ trợ cho người trồng lúa, các mô hình nuôi thủy sản và sản xuất nông nghiệp khác. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao và được nông dân ứng dụng vào thực tế sản xuất, nâng cao thu nhập và góp phần xây dựng thành công nông thôn mới. Tuy nhiên, theo ngành nông nghiệp tỉnh, nguồn kinh phí bố trí cho các hoạt động khuyến nông 2021 vẫn còn hạn chế, chưa đảm bảo theo Chương trình Khuyến nông giai đoạn 2021-2025 đã được UBND tỉnh ban hành, chỉ đạt 31,5%, cấp huyện đạt 50,7% so với nhu cầu.

Để công tác khuyến nông trong thời gian tới thực hiện đạt hiệu quả hơn, hỗ trợ cho các hộ nông dân phát triển kinh tế, ngành nông nghiệp đề xuất đổi mới cách thức triển khai công tác khuyến nông sẽ tập trung hỗ trợ nhóm thành viên hợp tác xã để tạo thành vùng sản xuất tập trung, trong đó ưu tiên nguồn lực hỗ trợ cho các hợp tác xã theo Nghị quyết 26 của HĐND tỉnh và các xã xây dựng nông thôn mới; tập trung hỗ trợ các sản phẩm chủ lực tiềm năng của tỉnh; hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, giới thiệu sản phẩm trên các sàn giao dịch thương mại điện tử đối với nông sản; huấn luyện kỹ năng nông dân tham gia mô hình khuyến nông để cùng với nhà nước làm tốt công tác khuyến nông trong thời gian tới.

Về Nghị quyết 08, năm 2021 tỉnh chưa thực hiện được do khi xây dựng kế hoạch cho năm 2021 các địa phương không có nhu cầu đăng ký. Từ đó, nguồn vốn dành cho chương trình này đã được Sở Tài chính tỉnh phân bổ hết giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi và vốn hỗ trợ đất trồng lúa theo Nghị định 62 cho các đơn vị và địa phương thực hiện các danh mục công trình, nội dung hỗ trợ đã đăng ký. Đến nay, qua làm việc nhiều lần cùng Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh để xem xét nguồn vốn khác phù hợp nhưng không cân đối được. Vì vậy, để chuẩn bị cho nội dung này năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đang tổng hợp kế hoạch của các địa phương, phối hợp với Sở Tài chính tỉnh xây dựng dự toán.

Đánh giá kết quả triển khai thực hiện những nghị quyết trên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên cho rằng thời gian qua mặc dù có thực hiện nhiều mô hình đầu tư nhưng số liệu báo cáo chưa thể hiện nhiều, chỉ đạt ở mức 30% là do các địa phương thực hiện công tác tập hợp, tổng hợp báo cáo còn thiếu sót. Vì vậy, các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, bám sát thực tế của mô hình. Đầu tư phải có sự kết hợp sự tham gia, hỗ trợ các hợp tác xã để vừa lồng ghép được nhiều chương trình. Theo đó, phải ưu tiên đối tượng hợp tác xã có ứng dụng các biện pháp sản xuất tiên tiến, thích ứng biến đổi khí hậu và sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, hữu cơ. Các ngành nông nghiệp, tài chính phối hợp tốt để xây dựng kế hoạch, phân bổ vốn phù hợp và hiệu quả hơn, để đến cuối năm 2022 các dự án, nghị quyết phải có số liệu báo cáo cụ thể, thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu nghị quyết.

Cũng theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đây là cơ hội để các sở, ngành, địa phương tuyên truyền, thay đổi nhận thức cho người dân sản xuất theo hướng hữu cơ trước tình hình giá vật tư nông nghiệp tăng mạnh như hiện nay. Có thay đổi theo hướng hữu cơ, nông nghiệp, nông thôn thì mới sản xuất bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu giống như yêu cầu, mục tiêu của Đề án nông nghiệp bền vững của tỉnh đã đề ra.

                                                                      An Nhiên

nguồn "Cổng thông tin điện tử Hậu Giang"
Chia sẻ

TIN KHÁC

LIÊN KẾT WEBSITE
LIÊN KẾT BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG