KẾT QUẢ XSKT MIỀN NAM
LIÊN KẾT WEBSITE
XEM KẾT QUẢ THEO NGÀY
LIÊN KẾT BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG

Lãnh đạo tỉnh khảo sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương

dokhoa 23/07/2019 07:24

Tuần qua, thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh đã tiến hành xong đợt khảo sát tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Kết quả khảo sát cho thấy, sau 03 năm triển khai nghị quyết, các huyện đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2016 - 2020, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ. Trong đó, có nhiều chỉ tiêu đạt khá ấn tượng ở một số địa phương như:

Huyện Long Mỹ, địa phương có tỷ lệ chuyển dịch cơ cấu sản xuất đúng hướng khi khu vực I giảm 5,14% (phấn đấu hết nhiệm kỳ giảm 6-7%), khu vực II tăng 2,35% và khu vực III tăng 2,79%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 4.936 tỉ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm đạt 2,5% (kế hoạch từ 1,5-2%); tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 97,5% (cao nhất tỉnh); tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế đạt 91% dân số; số trường đạt chuẩn quốc gia hiện có 35/41 trường, đạt 85,36% (cao nhất tỉnh)…

Cơ cấu kinh tế huyện Châu Thành cũng chuyển dịch đúng hướng, từng bước phát huy thế mạnh công nghiệp và các mặt hàng nông sản trên địa bàn. Huy động được nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển trong 3 năm với tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 8.763 tỉ đồng.

Riêng, thị xã Long Mỹ cũng đã thực hiện đạt 16/17 chỉ tiêu; còn 1 chỉ tiêu là hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 97,59%. Huyện Vị Thủy có 14/16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch nghị quyết, còn 2 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội và môi trường chưa đạt là chỉ tiêu dân số đạt 99,01% và chỉ tiêu tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 73,33% kế hoạch. Thị xã Ngã Bảy thực hiện đạt, vượt 15/19 chỉ tiêu; trong đó có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 6 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch...

Làm việc với từng đơn vị cấp huyện, đại diện một số sở, ngành liên quan của tỉnh đã chỉ ra những vấn đề mà các huyện còn hạn chế để địa phương sớm có giải pháp hoàn thành chỉ tiêu nhiệm kỳ 2016 - 2020 cũng như rút kinh nghiệm, khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Bên cạnh những kết quả đạt được, các huyện cũng còn nhiều hạn chế trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nhất là cơ sở vật chất và nguồn vốn đầu tư phục vụ cho phát triển còn hạn hẹp, tình hình thu ngân sách nhà nước còn khó khăn, việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp hiệu quả chưa cao, liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp với nông dân chưa nhiều, số trường đạt chuẩn quốc gia và số người dân tham gia bảo hiểm y tế thấp, chưa giải quyết tốt việc làm cho người lao động, công tác cải cách hành chính tuy có chuyển biến tích cực nhưng thực hiện còn chậm...

Từ những vấn đề còn hạn chế trên, Đoàn khảo sát ghi nhận kết quả đạt được của các huyện, đồng thời đề nghị các huyện cần quan tâm các chỉ tiêu địa phương đã xác định còn nhiều khó khăn, cần tập trung vào các giải pháp thực hiện, có lộ trình và xây dựng kịch bản phân công cụ thể, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra, các địa phương cũng cần xem xét chọn nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để thúc đẩy kinh tế - xã hội; đặc biệt, cần đánh giá đúng những mặt còn khó khăn của nhiệm kỳ này để hoạch định hướng đi tốt hơn trong nhiệm kỳ tới.

                                                                                  An Nhiên

nguồn "Cổng thông tin điện tử Hậu Giang"
Chia sẻ

TIN KHÁC

LIÊN KẾT WEBSITE
LIÊN KẾT BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG