KẾT QUẢ XSKT MIỀN NAM
LIÊN KẾT WEBSITE
XEM KẾT QUẢ THEO NGÀY
LIÊN KẾT BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG

Hậu Giang chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng

dokhoa 16/03/2020 08:44

Sáng ngày 06/3, Thay mặt Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ông Thái Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương công bố kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng của UBND tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc

Dự lễ công bố kết luận thanh tra có đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng tham dự có các đồng chí thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, lãnh đạo sở, ngành và địa phương.

           Theo Kết luận thanh tra, Tỉnh Hậu Giang đã quan tâm, chỉ đạo triển khai, thực hiện các quy định về thi đua khen thưởng; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua; chỉ đạo các cấp, các ngành tiến hành sơ, tổng kết các phong trào thi đua, kịp thời tuyên dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến và các phong trào có nhiều nội dung, hình thức bám sát với yêu cầu nhiệm vụ, thu hút được đông đảo người dân tham gia; các cơ quan, đơn vị và địa phương đã cụ thể và triển khai thực hiện các phong trào thi đua của tỉnh, kết hợp với phong trào của từng ngành, từng địa phương, đơn vị nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Trong đó, công tác bình xét, suy tôn, đề nghị khen thưởng được thực hiện theo quy trình, tiêu chuẩn và thủ tục quy định, đảm bảo quy tắc dân chủ, công khai, kịp thời, đặc biệt quan tâm khen thưởng đến người lao động trực tiếp; bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng được quan tâm bố trí đủ về số lượng; công tác tập huấn nghiệp vụ ở các đơn vị, địa phương thực hiện chu đáo; triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thi đua, khen thưởng.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số quy định chưa phù hợp với Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Đối với công tác thi đua việc chỉ đạo, tổ chức, đôn đốc và kiểm tra thực hiện phong trào thi đua ở một số đơn vị, địa phương thiếu tính thường xuyên, liên tục còn nặng về khen thưởng; chỉ tập trung vào phong trào thi đua thường xuyên chưa quan tâm xây dựng và tổ chức thi đua chuyên đề, theo đợt; công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến ở một số đơn vị, địa phương đã được quan tâm nhưng hiệu quả chưa cao; công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm từ các phong trào thi đua chưa kịp thời, từ đó làm hạn chế, tác dụng của phong trào thi đua.

Ngoài ra, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương kiến nghị như sau: rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng các quy định của tỉnh và hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo đúng quy định của pháp luật; đăng ký thi đua của tập thể và cá nhân phải phù hợp; quan tâm hơn đến công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến ở địa phương và cơ sở; khen thưởng kịp thời cho cá nhân có thành tích đột xuất, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp; tăng cường kiểm tra về công tác thi đua, khen thưởng; thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng từ tỉnh đến cơ sở; tập trung giải quyết các hồ sơ khen thưởng thành tích kháng chiến còn tồn đọng.

Phát biểu tại buổi công bố kết luận thanh tra, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, cùng các đơn vị có liên quan và địa phương nghiêm túc tiếp thu các kiến nghị của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; giao Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh khắc phục những hạn chế nêu trên, hướng dẫn các sở, ban, ngành và địa phương sửa chữa những sai sót; đồng thời, triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đồng bộ và đúng quy định góp phần thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới./.

                                                                                Tịnh Kỳ

nguồn "Cổng thông tin điện tử Hậu Giang"
Chia sẻ

TIN KHÁC

LIÊN KẾT WEBSITE
LIÊN KẾT BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG