KẾT QUẢ XSKT MIỀN NAM
LIÊN KẾT WEBSITE
XEM KẾT QUẢ THEO NGÀY
LIÊN KẾT BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG

Cử tri Hậu Giang gửi trọn niềm tin trong từng lá phiếu

dokhoa 24/05/2021 10:33

Sáng ngày 23/5, cùng với cử tri cả nước, hơn 540.000 cử tri tỉnh Hậu Giang đã tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 14 đơn vị bầu cử trong toàn tỉnh.

Cử tri Hậu Giang có mặt rất sớm làm thủ tục trước khi tiến hành bỏ phiếu

Cử tri Hậu Giang cho rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là dịp biểu dương lực lượng chính trị và sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp Nhân dân cả nước, nhằm lựa chọn ra những người đủ đức, đủ tài đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân, góp phần hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng bộ máy Nhà nước tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra trong giai đoạn phát triển mới.

Cử tri tinh tường lựa chọn đại biểu xứng đáng trước khi bỏ phiếu

Với truyền thống và tinh thần trách nhiệm cao, cử tri Hậu Giang đã lựa chọn được các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, trí tuệ. Qua đó luôn tin tưởng, mong chờ Quốc hội khóa mới sẽ làm tròn trách nhiệm của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ làm tròn trách nhiệm ở các địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh bỏ phiếu bầu cử

tại tổ bầu cử số 1, khu vực 1, phường I, thành phố Vị Thanh

Với mỗi lá phiếu tín nhiệm không chỉ là sự tin tưởng, kỳ vọng mà còn là sự xác nhận của cử tri về uy tín, năng lực của những cán bộ có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp. Cử tri Hậu Giang đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; đồng thời, gửi gắm niềm tin tới các ứng cử viên được chọn, mong muốn đưa đất nước cũng như Tỉnh nhà phát triển./.

                                                                                 An Nhiên

nguồn "Cổng thông tin điện tử Hậu Giang"
Chia sẻ

TIN KHÁC

LIÊN KẾT WEBSITE
LIÊN KẾT BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG