KẾT QUẢ XSKT MIỀN NAM
LIÊN KẾT WEBSITE
XEM KẾT QUẢ THEO NGÀY
LIÊN KẾT BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

dokhoa 17/05/2021 09:15

Chương trình hành độngcủa đồng chí

ĐỒNG VĂN THANH

ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH HẬU GIANG KHÓA X (NHIỆM KỲ 2021-2026)

Tại đơn vị bầu cử số 01, thành phố Vị Thanh

Đồng Văn Thanh, sinh năm 1969

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

Kính thưa cử tri và Nhân dân!

Trong nhiệm kỳ qua (2016-2021), được sự ủng hộ, giúp đỡ của cử tri, Tôi đã cố gắng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp thu, phản ánh đầy đủ các ý kiến của cử tri với HĐND tỉnh để yêu cầu các cơ quan chức năng giải quyết hoặc trả lời cho cử tri.

Vừa qua, Tôi được cơ quan và cử tri nơi cư trú tín nhiệm, giới thiệu tham gia tái cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, tại Đơn vị bầu cử số 01, thành phố Vị Thanh. Tôi xin nêu Chương trình hành động của mình như sau:

- Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, thường xuyên tiếp xúc, gần gũi và lắng nghe ý kiến của cử tri, tham gia giám sát các hoạt động cơ quan nhà nước để mang lại kết quả thiết thực, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân.

- Nêu cao tinh thần đoàn kết, cùng tập thể Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) của tỉnh Hậu Giang. Trọng tâm là hoàn thành 18 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh đạt khá khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

- Tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND, tích cực nghiên cứu sâu, kỹ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để trong kỳ họp HĐND tham gia thảo luận, bàn bạc và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

- Nâng cao năng lực hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý xã hội; củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, ổn định trật tự xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có đạo đức, phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; ngăn chặn và đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí; chủ động, tích cực tham gia vào liên kết vùng và hội nhập quốc tế.

Nếu Tôi vinh dự được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Tôi hứa sẽ ra sức thực hiện để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của đồng bào, đồng chí và cử tri tỉnh nhà.

Kính chúc cử tri và Nhân dân tỉnh nhà luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

nguồn "Cổng thông tin điện tử Hậu Giang"
Chia sẻ

TIN KHÁC

LIÊN KẾT WEBSITE
LIÊN KẾT BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG