KẾT QUẢ XSKT MIỀN NAM
LIÊN KẾT WEBSITE
XEM KẾT QUẢ THEO NGÀY
LIÊN KẾT BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG

Châu Thành A đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mớ

dokhoa 13/05/2019 09:37

Ngày 09/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên cùng các sở, ngành liên quan có buổi làm việc với huyện Châu Thành A để nghe báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới (NTM) của địa phương đến năm 2019.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên phát biểu tại buổi làm việc

Sau 8 năm thực hiện, huyện Châu Thành A có 6/6 xã được công nhận NTM, đạt tỷ lệ 100%; góp phần cho Huyện đạt 9/9 tiêu chí của huyện NTM. Thông qua Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTMdiện mạo nông thôn Châu Thành A được đổi mới, ngày càng khang trang, sạch đẹp, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên; hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư đồng bộ, có sự phân công, phân cấp quản lý, đầu tư cụ thể với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”; nông nghiệp phát triển ổn định, bền vững, công nghiệp phát triển nhanh, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân địa phương; văn hóa, xã hội phát triển, môi trường được bảo vệ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường và giữ vững...

Nổi bật trong công tác xây dựng NTM của Châu Thành A là đưa vào hoạt động hiệu quả “Mô hình Cánh đồng lớn xã Trường Long Tây” giúp chi phí sản xuất trung bình trong năm giảm 6,19%, giá thành sản xuất trung bình giảm 6,14%, năng suất trung bình tăng 0,43%, lợi nhuận trung bình tăng 4,04%. Bên cạnh đó, địa phương còn phát triển nhiều mô hình kinh tế tập thể hiệu quả như Hợp tác xã nông nghiệp Phước Trung, Hợp tác xã Chăn nuôi Ba ba Thạnh Lợi, Mô hình đầu tư cơ sở giết mổ tập trung của Công ty TNHH MTV Nguyễn Đan Hậu Giang, Mô hình du lịch tại Khu di tích lịch sử Tầm Vu…

Để đạt kết quả trên, công tác xây dựng NTM của Huyện được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể; thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia xây dựng NTM; thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; lựa chọn bước đi, cách làm phù hợp với điều kiện của Huyện; coi trọng chỉ đạo điểm và xây dựng mô hình, cách làm hay; kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tổ chức, hộ gia đình có nhiều đóng góp xây dựng NTM trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là hệ thống phát thanh về xây dựng NTM ở địa phương.

Mục tiêu của Huyện đến năm 2020 là phấn đấu có 01 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 01 ấp/khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu; đến năm 2025 có 83,33% xã đạt NTM nâng cao, có 02 xã đạt NTM kiểu mẫu, 06 ấp kiểu mẫu.

Phát biểu tại biểu làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên đề nghị UBND huyện Châu Thành A tiếp thu ý kiến góp ý của các sở ngành, hoàn chỉnh Báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí huyện NTM gửi về Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh để thẩm tra, tham mưu UBND tỉnh trình Trung ương công nhận huyện Châu Thành A đạt chuẩn huyện NTM. Bên cạnh đó, địa phương cần quan tâm thực hiện tốt công tác chỉnh trang cảnh quan môi trường, chuẩn bị một số mô hình kinh tế hiệu quả để Đoàn công tác NTM của Trung ương vào kiểm tra thực tế./.

                                                                              Thanh Nguyễn

nguồn "Cổng thông tin điện tử Hậu Giang"
Chia sẻ

TIN KHÁC

LIÊN KẾT WEBSITE
LIÊN KẾT BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG