KẾT QUẢ XSKT MIỀN NAM
LIÊN KẾT WEBSITE
XEM KẾT QUẢ THEO NGÀY
LIÊN KẾT BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bế mạc Kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh khóa X: Kỳ họp thành công tốt đẹp

dokhoa 13/12/2021 08:55

Ngày 9/12, kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh Hậu Giang khóa X đã thông qua 25 Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp

Kỳ họp thứ Năm - Kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ cuối năm 2021 tiếp tục ngày làm việc cuối cùng để xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền. Các đại biểu đã được nghe trình bày và biểu quyết thông qua 25 Nghị quyết, trong đó một số Nghị quyết tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội như: Nghị quyết kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 1); Nghị quyết Kế hoạch đầu tư công năm 2022; Nghị quyết quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2022 - 2025; Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2022 - 2025; Nghị quyết quy định nội dung, mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Nghị quyết quy định các nội dung chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với giáo viên, cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp và trẻ em đang học ở cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang… Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, 100% các đại biểu đã thống nhất biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết tại kỳ họp. 

Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Phát biểu tại chỉ đạo tại phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành cho biết năm qua dù đối mặt với những khó khăn và thách thức chưa có tiền lệ, nhưng với sự đoàn kết, đồng lòng Tỉnh đã thực hiện thành công mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ rõ thực trạng và những hạn chế, khó khăn của Tỉnh và thẳng thắn nhìn nhận tốc độ kinh tế tuy tăng trưởng dương nhưng ở mức thấp so với mục tiêu, gây áp lực cho các năm còn lại của nhiệm kỳ. Nguồn lực và năng lực triển khai các đột phá chiến lược, các trọng tâm phát triển còn hạn chế, sản xuất và tiêu thụ các mặt hàng nông sản, thủy sản chưa ổn định và thiếu tính liên kết. Tệ nạn xã hội, trật tự an toàn xã hội tại một số địa bàn có chiều hướng phức tạp hơn, tham nhũng, tiêu cực vẫn còn xảy ra. Để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, chính quyền các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị các cấp và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; trong đó, quan tâm quản lý quy hoạch, sử dụng đất đai, tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường. Đồng thời, cơ cấu lại và tăng nguồn thu ngân sách trên địa bàn, tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Bên cạnh đó, tập trung huy động tối đa các nguồn lực để thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, tập trung vào bốn trụ cột là: công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch. Tiếp tục cơ cấu ngành nông nghiệp của Tỉnh theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu…

Đối với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang yêu cầu các cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm hơn nữa nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch. Mặt khác, thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, đặc biệt, phải kiểm soát, không để dịch tái phát, lan rộng. Vấn đề cần tập trung trước mắt là chuẩn bị các điều kiện, phương án chặt chẽ tổ chức triển khai dạy và học trực tiếp có lộ trình bắt đầu từ giữa tháng 12-2021.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngay sau kỳ họp này, các ngành, các cấp cần tập trung tổ chức triển khai thực hiện thật tốt những nội dung thông qua tại kỳ họp.

                                                                         An Nhiên

nguồn "Cổng thông tin điện tử Hậu Giang"
Chia sẻ

TIN KHÁC

LIÊN KẾT WEBSITE
LIÊN KẾT BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG